Privacy Policy

Privacyverklaring

WELKOM

Deze verklaring moet worden gelezen in samenhang met de Algemene- en Gebruiksvoorwaarden van Eyevestor.

Welkom op de website van Eyevestor B.V. (hierna: "Eyevestor"®). Eyevestor is een Software as a Service oplossing voor organisaties (zoals gedefinieerd in onze Algemene- & Gebruiksvoorwaarden) om deze organisaties en al degenen die tot de organisatie behoren in staat te stellen te delen in het succes van hun onderneming.

Op de Site van Eyevestor kunnen organisaties en particulieren participeren, beleggen, financieren en communiceren. Het Eyevestor-platform stelt de organisaties (hierna: eyeventures) die op Eyevestor zijn geregistreerd en hun gebruikers in staat om bilaterale transacties aan te gaan binnen de infrastructuur van de eyeventure.

Organisaties digitaliseren hun aandelen via Eyevestor. In de meeste gevallen gaat het om de digitalisering door aandeelhouders van hun posities bij het opzetten van een nieuwe eyeventure, het uitgeven van eyecons en het aanmaken van accounts voor eyeconholders. Zodra een eyeventure op het platform is gemaakt, kunnen organisaties, door middel van hun eigen vermogen, het platform gebruiken om het eyeventure te financieren. Eyevestor biedt de eyeventure in-platform communicatiemogelijkheden om de communicatie tussen de eyeventure en hun eyeconholders (accounthouders) en ook tussen eyeconholders zelf te vergemakkelijken.

Zowel de eyeventure als de eyeconholder hebben toegang tot de marktplaats van de eyeventure, waar, met inachtneming van de regels die door de eyeventure zijn vastgesteld, gebruikers bilaterale transacties kunnen aangaan.

1. WIE BEHEERT DE WEBSITE EN HET PLATFORM EN WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?
De website en het platform worden beheerd door Eyevestor B.V., Europalaan 100, 3526 KS Utrecht, KVK nummer: 67783309. Eyevestor is verantwoordelijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Eyevestor kan de website en het platform uitbesteden aan andere partijen ten behoeve van bouw en onderhoud. Deze partijen moeten zich houden aan de voorwaarden en het beleid van Eyevestor.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR EYEVESTOR VERZAMELD EN VERWERKT?

Gebruikersgegevens

Eyevestor verzamelt en verwerkt de persoonlijke informatie die u indient. U kunt zich aanmelden op het Eyevestor-platform om u als gebruiker te registreren. Een gebruiker kan verschillende rollen hebben zoals vermeld in onze Algemene- & Gebruiksvoorwaarden. Persoonlijke informatie wordt gevraagd bij het registreren. Gegevens die tijdens dit proces worden verzameld, hebben voornamelijk betrekking op het aanmaken van gebruikers, accounts en inloggegevens die alleen door Eyevestor aan u worden verstrekt. Om uw gebruikersprofiel te bevestigen, zal Eyevestor u verifiëren zoals vermeld in de Algemene- en Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker die een eyeventure creëert, kan ook accounts aanmaken voor bestaande aandeelhouders en potentiële investeerders waarvoor bepaalde persoonlijke informatie (van de aandeelhouder) vereist is. Merk op dat, [in de meeste gevallen], voorafgaande toestemming van de aandeelhouder of potentiële investeerder vereist is. Als u een eyeventure opzet, is aanvullende informatie vereist. Het kan zijn dat Eyevestor u om relevante informatie vraagt met betrekking tot uw gebruiker of uw eyeventure-profiel. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Registratienummer van het ondernemingsregister bij de Kamer van Koophandel; kopie-ID van geautoriseerde ondertekenaar(s) van de eyeventure;
 • Kopie van statuten van de onderliggende rechtspersoon;
 • Kopie van het aandelen- of certificaathoudersregister;
 • Akkoord met de leden;
 • Of jaarrekeningen ondertekend en gedateerd met een verklaring door een gekwalificeerde accountant.

Alle betalingen verlopen via een door Eyevestor aangestelde betaaldienstverleners - Payment Service Providers (PSP). Om praktische redenen zullen deze partijen, indien nodig per transactie, door middel van encryptie, betalingsinformatie verkrijgen na elektronische toestemming ontvangen van u, de gebruiker.

AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE

Naast de bovengenoemde informatie verzamelt Eyevestor automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Eyevestor website en het platform. Deze informatie omvat uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt op de website en het platform van Eyevestor. Daarnaast kan Eyevestor informatie verzamelen via "cookies" die door uw browser op uw computer of apparaat worden opgeslagen.

3. MET WELK DOEL VERZAMELT EN VERWERKT EYEVESTOR UW GEGEVENS?
Eyevestor verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om u toegang en mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de website en het platform;
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de eyeconholder en de eyeventure en andere eyeconholders om de organisatie de mogelijkheid te bieden zich te houden aan haar contractuele verplichtingen jegens de eyeconholder en vice versa;
 • Om de identiteit van de organisatie te verifiëren;
 • Om de acceptatieprocedure van een eyeventure en een eyeconholder uit te voeren;
 • Om, op uw verzoek, ondersteunende diensten te verlenen;
 • Om u te benaderen met informatie over onze producten en/of diensten, een nieuwsbrief, updates en enquêtes.

4. HET VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

 • Eyevestor zal uw informatie niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, behalve indien nodig om te voldoen aan haar (al dan niet contractuele) verplichtingen met de PSP of als er een wettelijke verplichting wettelijk vereist is.
 • Om de overeenkomst tussen de eyeconhouder en eyeventure uit te voeren en om aan haar verplichtingen jegens de eyeconhouder te kunnen voldoen en vice versa, zal Eyevestor de nodige informatie verstrekken aan relevante geselecteerde partijen en de eyeventure, eyevestor-partner, indien aangewezen door de eyeventure.
 • In geval van een faillissement, fusie of overname kan Eyevestor uw persoonsgegevens aan de betrokken partijen verstrekken indien en wanneer dit wettelijk verplicht is wanneer dit wordt opgelegd door een volgens de wet gerechtigde instantie of persoon.
 • Derden die door Eyevestor zijn gecontracteerd, moeten zich houden aan de algemene- en gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Eyevestor.

5. HOE BESCHERMT EYEVESTOR UW PERSOONSGEGEVENS?
Eyevestor zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder verwerkt. Gebruikers- en gebruikersgerelateerde gegevens worden ten minste 5 jaar bewaard zoals vereist door de wet.

6. INZAGE, VERBETERING EN VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

Als u toegang wilt tot de gegevens die Eyevestor over u heeft vastgelegd of als u deze gegevens wilt corrigeren of verwijderen omdat ze zijn gewijzigd, onjuist of onvolledig zijn of als u uw gebruikersprofiel wilt laten verwijderen, neem dan contact op met Eyevestor per e-mail via compliance@eyevestor.com . Eyevestor zal u binnen twee weken informeren over uw persoonsgegevens die worden vastgelegd en/of gebruikt en of Eyevestor aan eventuele verzoeken tot correctie of verwijdering zal of kan voldoen.

7. AFMELDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING VOOR COMMERCIËLE EN CHARITATIEVE
DOELEINDEN

Gebruikers beheren hun e-mailvoorkeuren zoals ingesteld in hun gebruikersprofielinstellingen.

8. IN HOEVERRE IS EYEVESTOR VERANTWOORDELIJK?
De website en het platform kunnen hyperlinks bevatten die, wanneer u op deze links klikt, ertoe kunnen leiden dat u de website verlaat en u naar de website van een andere partij leidt. Eyevestor heeft geen controle over deze gelinkte websites van derden. Voor deze websites van derden kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. Eyevestor aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van deze website van derden. De privacyverklaring van Eyevestor is beperkt tot (persoons)gegevens die beschikbaar zijn of verkregen zijn via de website & het platform van Eyevestor.

9. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?
Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

10. Cookies en cookiemonsters

Wat zijn cookies?

Cookies zijn stukjes informatie (geheugenbestanden) die in uw browser worden opgeslagen door sites die u bezoekt. Zoals gebruikelijk bij bijna alle websites, gebruikt deze site cookies om uw ervaring te verbeteren door uw voorkeuren te onthouden en andere op cookies gebaseerde functies (bijv. analyses) in te schakelen.

Onze cookies

Wanneer u gegevens indient, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie. Om u een betere ervaring te bieden en uw voorkeuren te onthouden, stellen we cookies in zodat deze informatie kan worden opgeroepen wanneer u met onze website communiceert.

Cookies van derden
In speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derden zoals Google Analytics. Analyses van derden worden gebruikt om het gebruik van deze site bij te houden en te meten, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren.

Hoe cookies uitschakelen?
In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren. Raadpleeg de Help- of toolfunctie van uw browser hoe u dit kunt doen. Het uitschakelen van cookies kan van invloed zijn op de functionaliteit van deze website en andere websites die u bezoekt. Vragen, feedback en klachten kunnen aan info@eyevestor.com worden voorgelegd. Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om contact met ons op te nemen en deze privacyverklaring te lezen. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk en uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van uw bericht te reageren. Definities van gebruikte termen vindt u in onze
Algemene- & Gebruiksvoorwaarden.

NOVEMBER 2023