Klachten

Dank dat we de kans krijgen je klacht te ontvangen

Een klacht kan worden ingediend door een e-mail te sturen naar complaints@eyevestor.com, per onderstaande formulier of per post naar:

t.a.v. Klantenservice
Eyevestor B.V.
Europalaan 100
3526KS Utrecht
Nederland

Om een ​​klacht ontvankelijk te laten zijn, moet u uw persoonlijke gegevens achterlaten, een volledige referentie van de investering en/of overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, een samenvatting van waar de klacht over gaat, de datum van de feiten die tot de klacht hebben geleid, en de schade, verlies of nadeel veroorzaakt. De taal waarin de klacht kan worden ingediend is Nederlands (Nederlands) of Engels.

De klacht kan worden gericht aan de Klantenservice van Eyevestor. Na ontvangst stuurt Eyevestor u de identiteits- en contactgegevens, waaronder het e-mailadres en telefoonnummer, van de persoon aan wie of tot wie de klager zich kan richten met een vraag over zijn klacht.

Eyevestor zal u tevens een indicatieve termijn geven waarbinnen u een reactie op uw klacht krijgt. Bij de behandeling van de klacht zet Eyevestor zich in om alle relevante bewijzen en informatie met betrekking tot een klacht te verzamelen en te onderzoeken en zo nodig aanvullende informatie op te vragen.

U krijgt binnen tien werkdagen antwoord waarin de vervolgstappen worden gedeeld. Eyevestor zal trachten de klacht zo snel mogelijk op te lossen. Eyevestor is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor handelingen of verplichtingen van een gebruiker. Klachten worden gratis ingediend en afgehandeld.

Klachtenformulier

Naam
Adresgegevens

Volledige referentie van de investering en/of overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft (d.w.z. investeringsreferentienummer, naam van de projecteigenaar/bedrijf en/of crowdfundingproject, of andere referenties van de relevante transacties)

Samenvatting van waar de klacht over gaat (gelieve duidelijk het onderwerp van de klacht te specificeren). Gelieve documentatie te verstrekken die de genoemde feiten ondersteunt.

Datum van de feiten die tot de klacht hebben geleid.

Veroorzaakte schade, verlies of nadeel (indien van toepassing).

Overige opmerkingen of relevante informatie (indien relevant).

De klager kan er ook voor kiezen om de klacht in te laten dienen door een wettelijke vertegenwoordiger, in welk geval persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger dienen te worden verstrekt, waaronder een volmacht of ander officieel document inclusief de benoeming van de vertegenwoordiger.

Aangeleverde documentatie (vink het juiste vakje aan):